Erőszak a Bibliában

2019. február 01. 07:58 - Arthur Arthurus

Könyvajánló - Steven Pinker: Az erőszak alkonya

Ma a bíróságokon a Bibliára kell esküdni. Elnökök mondanak esküt e könyv felett. Emberek onnan akarják levezetni az erkölcsiséget, és arra hivatkozva gyűlölnek másokat. Pedig az a könyv hemzseg az erőszaktól és az erkölcsileg igencsak megkérdőjelezhető dolgoktól. Nem csoda, hiszen eleink, akik írták, egy a miénknél sokkal erőszakosabb világban éltek.

Gondoljunk csak rögtön az első emberpárra, Ádámra és Évára. Első gyermekük, vagyis a harmadik ember a Földön a Biblia szerint Káin, majd megszületett Ábel. Káin pedig megölte a testvérét. Steven Pinker rámutat, hogy amikor a bolygó népessége (a történet szerint ugye) pontosan 4 fő, akkor ez 25%-os gyilkossági arányt jelent, ami nagyjából ezerszerese a mai nyugati országokban lévő erőszakos halál arányának. Aztán az emberek szaporodtak és sokasodtak, majd Isten - aki maga teremtette meg a saját képmására, aki mindentudó és mindenható, tehát ezt is tudta előre - úgy határozott, hogy az emberiség megromlott. A méltó büntetés természetesen a népirtás. De azért hogy ne kelljen még egyszer végigmennie ezen a fáradságos procedúrán, egyetlen családot - Noét és fiait, menyeit - életben hagyta.

Tekintsünk el egy pillanatra attól, hogy eszerint többszörös vérfertőzésből származunk, és attól is, hogy ma már inkább úgy magyarázzák az egész teremtéstörténetet, hogy több ember élt a Földön, de Ádám és Éva volt az első kiválasztott, akiket megáldott Isten. (A többieket nem tudom, miért hagyta ki.) Azonban évszázadokig ténylegesen szó szerint értelmezték a bibliai teremtéstörténetet.

De lépjünk is túl az özönvízen és a népirtáson, rögtön el is érkezünk világunk három legnagyobb vallásának atyjához, Ábrahámhoz, akitől a jóságos Isten azt kérte, hogy áldozza fel egyetlen, későn születő, vágyott fiát, Izsákot, Ábrahám pedig ezt kérdés és zokszó nélkül megtette volna. De hogy lássuk, Isten milyen jóságos, végül küldött egy szerencsétlen állatot, akit leölhetett. Vannak, akik úgy értelmezik, hogy Ábrahám nem állta ki Isten próbáját, mert Istennek minden ember élete szent és mindenkit szeret (a követőire ez kevésbé igaz sajnos), viszont ez a magyarázat nagyon mai, és nagyon anakronisztikus is. Abban a korban az Isten szava volt a minden, és a Biblia hemzseg a különféle gyilkosságoktól, mint pl. Onan, vagy a 12 éves gyerek, aki nem megfelelően helyezett el egy gyertyát, ezért Isten megölte őt. Ha Ábrahám ellentmondott volna ura parancsának, úgy végezte volna, mint Onan, meg még több, mint két millió másik ember, akik a Biblia lapjain lelik halálukat.

Izsák fia lett aztán Jákob, és amikor a lányát, Dinát elrabolják és megerőszakolják, a testvérei megegyeznek az erőszaktevővel, hogy elveheti feleségül, de van egy nagy probléma: nincsenek körülmetélve, ezért az a feltétel, hogy a faluban minden férfi metéltesse magát körül. Amikor ez megtörténik, Jákob fiai lerohanják a falut, leölik a férfiakat, elrabolják a nőket és az állatokat. Az a hagyomány, hogy az erőszaktevőhöz adják feleségül a lányt, egészen a huszadik század közepéig megvolt Európában is. Merthogy így, hogy megerőszakolták, már nem kéne senkinek. Mintha egy árucikkről lenne szó. Hozzáteszem, úgy is kezelték... De térjünk vissza a szent Bibliához. Ugyanezek a testvérek adták el rabszolgának Józsefet. Az ezután következő egyiptomi népirtást már jól ismerjük, amikor Isten háromszor is megkeményítette a fáraó szívét, és csecsemők és katonák százait ölte meg. Istennek legyen hála?

Egy csomó fejezet szól arról, melyik állatot hogyan kell lemészárolni, és amikor két fiú nem a megfelelő füstölőt használja, Isten megöli őket. De hathatósan rendelkezik arról is, hogyan kell bánni egy olyan nővel, akinek a családját lemészárolták: vágja le a haját, a körmét, zárja be egy hónapra, majd ezután már nyugodtan megerőszakolhatja. 

"Egyetlen lelket se hagyj életben. [...] Rajtuk töltsd ki az átkot mindenképpen. Ahogy az Úr, a te istened parancsolja."

És Józsué így tesz, lemészárolják a hettitákat, az amoritákat, a kánaánitákat, a perizitákat, a hivvitákat és a jebuzitákat. Amikor Jerikó falai ledőlnek, Józsué katonái végeznek minden élő lélekkel. Beszélhetünk Saul és Dávid királyságáról is, ahol szintén dúlt az erőszak és a szex, és ha összeszámoljuk, hogy hány ember lelte a halálát e szent könyv lapjain, beleszámolva az özönvíz idején feltételezett létszámot is, több, mint húszmillió emberről beszélünk.

Persze azért van egy jó hírem is: a valóságban ezek nagyrészt nem történtek meg. De elég riasztó, hogy a mai napig is erre esküszünk. 

Lehet mondani, hogy ez mind az ószövetség, és Jézus változtatott. 

"Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával. Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám, aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám."

Ezek Jézus szavai. 

"Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában."

Ahogy ezek is. Biztosan sokakhoz eljutott már egy bizonyos Jake szellemes levele, amit a lelki tanácsadó műsort vezető (?? ilyen világnézettel hogy a francban teheti ezt??) Laura Schlessungernek címzett, aki azért ítélte el a homoszexualitást, mert azt Mózes harmadik könyve is elítéli. Aki esetleg nem találkozott volna vele:

Kedves Dr. Laura,

Igen hálás vagyok, amiért oly sokat fáradozik azon, hogy Isten törvényét megismertesse az emberekkel. Rengeteget tanultam Magától, és szeretném ezt a tudást minél több emberrel megosztani. Ha például valaki megpróbálja védelmébe venni a homoszexuális életformát, akkor én egyszerűen emlékeztetem rá, hogy a Leviták könyve a 18,22 alatt világosan kimondja, hogy ez utálatos dolog. Vége a vitának.

Viszont szükségem volna még pár eligazításra néhány speciális törvénnyel kapcsolatban, és arról, hogyan követhetném ezeket a legjobban.

a) Ha az áldozóoltárnál bikát áldozok, tudom, hogy az az Úrnak kedves illatú (Lev 1,9, illetve Lev 1,3.17). A probléma a szomszédaimmal van. Azt mondják, számukra egyáltalán nem kedves ez a szag. Mit tegyek?

b) Szeretném a lányomat rabszolgaságba adni, amint a Kivonulás könyve (21,7) ajánlja. Mit gondol, milyen ár volna méltányos érte manapság?

c) Tudom, hogy nem léphetek kapcsolatba nővel, amíg a menstruációs tisztátalanság időszakában van (Lev 15,19–24). A gond csak az, hogy miből lehet ezt tudni? Megpróbáltam megkérdezni, de a legtöbb nő nagyon pikírten reagált rá.

d) A Lev 25,44 azt mondja, hogy csak a szomszédos népek tagjai közül vásárolhatok rabszolgát. Egy barátom szerint ez a mexikóiakra vonatkozik, de a kanadaiakra nem. Fel tudna világosítani?

e) Van egy szomszédom, aki ragaszkodik hozzá, hogy szombaton is dolgozzon. A Kiv 35,2 világosan kimondja, hogy az ilyet meg kell ölni. Kihívtam a rendőrséget, de nem tudnak segíteni. Erkölcsi kötelességem, hogy megöljem saját kezűleg?

f) Egy barátom szerint, bár kagylót vagy homárt enni utálatos dolog (Lev 11,10), ez még mindig kevésbé utálatos dolog, mint a homoszexualitás. Nem értek egyet vele. Eligazítana bennünket?

g) A Lev 21,18–20 kimondja, hogy nem közeledhetek Isten oltárához, ha valami probléma van a látásommal. Be kell vallanom, hogy olvasószemüveget használok. Teljesen élesnek kell lennie a látásomnak, vagy van azért itt egy kis játéktér?

h) A legtöbb barátom vágatja a haját, illetve borotválja a szakállát, beleértve a pajeszát is, holott ez Lev 19,27 szerint egyértelműen tilos. Milyen halálnemet javasol nekik?

i) Lev 11,8-ból tudom, hogy ha döglött disznó bőrét illetem, tisztátalan leszek. Az a kérdésem, hogy szabad-e futballoznom, ha cérnakesztyűt húzok?

j) A nagybátyámnak van egy kis háztájija. Megsérti Lev 19,19-et, mert földjébe kétféle magot vet. Ezenkívül a felesége olyan ruhát hord, ami kétféle anyagból (pamut/poliészter) készült. Most tényleg össze kell hívnom az egész gyülekezetet, hogy megkövezzük őket, vagy pedig elég, ha egy meghitt családi körben lefolytatott ceremónia keretében megégetjük őket, amint ez azok esetében megengedett, akik az anyósukkal hálnak (Lev 20,14)?

    Tudom, hogy mélyrehatóan foglalkozott ezekkel, úgyhogy nincs kétségem afelől, hogy el tud igazítani. Igazán köszönöm még egyszer, hogy a rádióban végzett munkájával folyamatosan emlékeztet rá bennünket: az Úr törvényei örökérvényűek és megváltoztathatatlanok.

    Az Ön odaadó rajongója: Jake

Én - ezt már valószínűleg kitaláltátok - ateista vagyok. Semmi bajom az olyan hívőkkel, mint amilyen nagymamám volt. Csendes, szelíd, ténylegesen jóakaratú, nem akart senkinek sem rosszat, csak hitt egy felsőbb jóban. A vallással, a szervezettel, az egyházzal annál több bajom van, ahogy a fundamentalista, erőszakos vakhitűekkel is. A vallások nem adtak jót ennek a világnak. A hit igen, de a vallások nem. A hit visz előre. Hit a remény is. És mindenki hisz valamiben. Akár csak abban, hogy pár napon belül végre meggyógyul és kilábal ebből a hülye influenzából, és végre kap normálisan levegőt, nem lesz bordaközi izomláza a köhögéstől, nem lesz állandóan fáradt, lassú, nem lesz teljesen kicserepesedve a szája, napi 3-3,5 liter folyadék ide vagy oda. (Én pl. most ebben hiszek.) És abban is hiszek, hogy vallások nélkül sokkal kevesebb gyűlölet és erőszak lenne a világban.

"A vallás akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első ostobával."

Voltaire

Köszönöm a lehetőséget a Typotex Kiadónak, a könyv hazai kiadójának. A borítóra kattintva elérhetitek kedvezményes áron a Typotextől.

A következő részben elkezdjük nagy vonalakban az erőszak alakulásának áttekintését az emberiség írott történelme során, egészen napjainkig.

Ha lemaradtál az első részről, ide kattintva elérheted!

Kövess minket Facebookon!

2 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://kulturpara.blog.hu/api/trackback/id/tr8814586840

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2019.02.01. 08:56:58

Kedves Jake, tessék különbséget tenni a protestáns fundamentalizmus a kereszténység többi változata között!

CiscoTAC 2019.02.01. 12:09:33

Ez eleg szornyuen hangzik de az evolucioban is vannak megmagyarazatlan dolgok.

Pl hogyan jott letre ket kulonbozo nem?
Mivel taplalkozott az elso sejt, miert kellett a szarazfoldre jonnie, es hogyan tudott alkalmazkodni a szarazfoldi elethez?

Amit Jezus mondott az kontextus fuggo, pl nem egymas ellen akarta uszitani az embereket hanem a hit altal okozott konfliktusokrol beszelt.
Mibol gondolom ezt, nezzuk a tobbi tanitasait:

Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket

Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.

Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
süti beállítások módosítása